תקנון הסכם הצטרפות למועדון חברים

תקנון הסכם הצטרפות למועדון חברים

"ספלאש בריכות שחייה"

 

 1. חברות במועדון לקוחות
  • כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים זכאי להצטרף למועדון לקוחות. ספלאש תהיה רשאית לדחות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.
  • כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה. יחד עם זאת מובהר כי זכויות מימוש ההטבות תהיינה לחבר בלבד.
  • במקרה של אובדן, גניבה, או פגם בכרטיס המונע את השימוש בו יודיע החבר על כך מיידית למועדון ויהא רשאי לקבל כרטיס חדש. ספלאש בריכות שחייה בע"מ תהיה רשאית לחייב בדיעבד את עלות הכרטיס המועדון במקרה כמתואר לעיל.
 2. הטבות ומבצעים לחברי מועדון לקוחות
  • חברי המועדון יהיו זכאי לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון ולהשתתף במבצעים שיפורסמו מעת לעת.
  • הנעלת המועדון תפרסם מדי פעם פרטים על ההטבות הניתנות לחברי המועדון על מבצעים ו/או אירועים מיוחדים.
  • הפרסום ייעשה בכל אמצעי פרסומי שבחרה בו ההנהלה..

חבר מועדון יכול לקבל מידע על מבצעים או הטבה באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל של חבר המועדון כפי שנמסרה על ידו בטופס ההרשמה.

 • אין זכות לכפל הנחות והטבות.
 • הנהלת המועדון רשאית לשנות ללא הודעה מוקדמת את שיעורי ההנחה ו/או ההטבות לחברי מועדון ולערוך שינויים לפי שיקול דעתה.
 • הזכאות להנחות/הטבות לחברי מועדון כפופה לתשלום מלא בגין דמי החברות במועדון.
 • הטבות, הנחות, קבלת מבצעים תהא רק לחבר מועדון רשום ומותנית בהצגת כרטיס חבר.
 • הטבת יום הולדת: כל חבר מועדון יקבל הטבה חד פעמית – הנחה בגובה 15% למימוש בחודש יום הולדת מונה בהצגת כרטיס ובתעודה מזהה.
 1. הצטרפות
  • הצטרפות לחברות במועדון הנה באמצעות מילוי טפסי ההצטרפות ורכישת כרטיס חבר מועדון, חתימה על מסמכי קבלה למועדון והתאם להוראות תקנון זה.
  • מחיר הכרטיס יקבע מעת לעת ע"י ההנהלה. ההנהלה רשאית לשנות את מחיר הכרטיס לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • רכישת כרטיס חבר תקנה לבעליו זכות חברות במועדון למשך שנה אחת מיום רכישת הכרטיס. הארכת תוקף החברות תעשה רק באמצעות פנייה להנהלה ובאישורה.
  • כל חבר יהיה זכאי להפסיק את החברות במועדון ללא זכות להחזר כספי או תמורתו היחסית.
  • הנהלת המועדון רשאית לחסום/ למחוק/ לבטל כרטיס מועדון במקרה שנעשה בו שימוש לרעה בכל צורה שהיא.
 2. פרטים אישים של החבר ועדכון פרטים
  • החבר יהיה אחראי לדווח לספלאש בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. מובהר כי חבר מועדון אשר לא יעדכן את פרטיו האישיים לא יהיה זכאי לקבלת הטבות, אלא עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של ספלאש.
  • חבר יהא זכאי לבקש שלא לקבל פניה ישירה מהמועדון באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה. החבר יצור קשר טלפוני או בפנייה באתר ויבקש להסירו מרשימת התפוצה. עם קבלת הודעתו תעודכן המערכת תוך 14 ימים.
 3. כללי
  • ספלאש שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות , לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעת מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
  • ספלאש היא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.
  • דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • מתן הטבות לחברי המועדון הינן בכפוף לפעילות תקינה של המערכות התפעול והמחשוב של ספלאש. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות חברי המועדון כאמור לעיל, תפעל ספלאש לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון וענות או תביעות כנגד ספלאש בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
  • אדם המצטרף למועדון מקבל על עצמו את כל כללי התקנון והוראות ההנהלה ומתחייב להם.
  • כתובת הנהלת המועדון הינה א.ת עד הלום, ת.ד 15073 אשדוד.
  • בכרטיס המועדון יהיה ניתן לעשות שימוש בסניפי ספלאש.
  • רובוטים – גירוז ושימון הרובוט לתקופת החורף.
  • אשראי – 10 תשלומים ללא ריבית ברכישה מעל ל – 5000₪.
  • הספקה לבית הלקוח – בהזמנה מעל 200₪.
  • מתנות ונקודות – מזרונים ומתנפחים ממגוון מוצרי החנות (נקודה אחת = ל – שקל אחד, שקל אחד = ל – 100₪ רכישה (לא כולל מע"מ).
  • טיפול במכשיר מלח בהנחה לפי מחירון.
 4. עלות הצטרפות
  • על לקוח אשר ימלא טופס בקשה לכרטיס מועדון ספלאש, ימסור מספר פרטים ראה גלוית הצטרפות כתנאי להצטרפות.
 5. דמי חבר מועדון
  • עלות חבר מועדון הינה 50₪ חד פעמי לשנה ומקנה כבר ברכישה ראשונית הנחה של חברי מועדון והחזר של 50₪ לרכישה הבאה.
 6. הגנת פרטיות
  • ההנהלה מתחייבת לשמור על סודיות פרטי החבר המופיעים בטופס ההרשמה. פרטים אלו לא יפורסמו ולא ימסרו לאחר.

 

 

הנהלת ספלאש בריכות שחייה מודה לך על הצטרפותך למעודון